Veelgestelde vragen

Hoe kun je aangeven dat je interesse hebt in een van de werkplekken? En zit je dan ergens aan vast? Komen er ook woningen in dit project? En wat gebeurt er nadat je het formulier hebt ingevuld? Het antwoord op deze en andere vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat betekent het dat De Oude Rechtbank natuurinclusief is?
Met onze eigen ecoloog hebben we een plan ontwikkeld om binnen de ontwikkeling van De Oude Rechtbank de randvoorwaarden te creëren voor een habitat voor verschillende diersoorten. Ze zijn inheems of passen goed in dit leefgebied en omvatten insecten, pimpelmezen, gierzwaluwen, vleermuizen en slechtvalken. Onze visie volgt de voedselpiramide, waarbij elke laag afhankelijk is van de lagen eronder. Centraal staan de behoeften van de dieren op het gebied van voedsel, veiligheid en voortplanting (3V’s)
Hoeveel parkeerplaatsen komen er?
o Bij De Oude Rechtbank streven we naar 18 autoparkeerplaatsen. Dit is een minimaal aantal gericht op een (kantoor) bezoeker. We willen mensen vooral te stimuleren met OV of fiets te komen. Voor de fietsers is in ontwerp rekening gehouden met een mooie ondergrondse fietsenstalling. Deze duurzame mobiliteitsmaatregelen helpen om de CO2-impact van ons project aanzienlijk te verminderen, in lijn met onze toewijding aan een klimaatvriendelijke toekomst.
Kan ik al een ruimte huren?
Op dit moment is het nog niet mogelijk een ruimte in De Oude Rechtbank te huren of te reserveren. Schrijf je in als geïnteresseerde en we houden je op de hoogte.
Hoe hoog wordt het gebouw?
Het betreft een schetsontwerp waarbij, gekeken vanaf het Stationsplein, het rechter bouwdeel met 2 verdiepingen wordt verhoogd (tot zes lagen). Het linker bouwdeel wordt gesloopt, hier komt waarschijnlijk een deel met een hoogte van 10 lagen.
Hoe gaat het verkeer straks van en naar het gebouw?
Aan de Stationsstraat is de entree van het gebouw. Een fietsenkelder met circa 200 plekken is straks bereikbaar via de Regentesselaan en de 18 auto parkeerplaatsen via de Johan van de Oldenbarnelveltlaan.
Hoe gaan leveranciers aanleveren?
Aan de Johan van Oldenbarneveltlaan wordt naast de entree van de parkeerkelder een laad- en losplek gerealiseerd.
Welke huurders komen in het gebouw?
Het wordt een kantoor met meerdere huurders en een actieve plint (levendigheid en retail op de begane grond). Huurders waar je aan kunt denken zijn een office operator die een substantieel deel huurt, waar bedrijven en zelfstandigen plekken en ruimtes kunnen huren. En mogelijk één of meerdere ondernemingen die een deel of etage huren.
Kun je hier ook terecht om even te werken voordat de trein vertrekt?
Ja, dat vinden we zelfs leuk!
Wat betekent klimaatadaptief?
De Oude Recthbank is ontworpen om de klimaateffecten van de toekomst te weerstaan. Onze intern ontwikkelde Klimaateffectenscan geeft aan dat het grootste klimaatrisico van deze locatie ligt in wateroverlast door neerslag en hitte. Hiervoor nemen we dan ook maatregelen. Daarnaast slaat het gebouw meer CO2 op dan ze uitstoot, gedurende de hele levensloop. Zo geven we een positief antwoord op klimaatverandering. De levenscyclus omvat meer dan de bouwfase en energiegebruik. We zetten ook in op duurzame mobiliteit en vergroening, om de biodiversiteit een impuls te geven en het gebouw klimaatadaptief te maken. Van de productie van de materialen, de bouwfase, de energie tijdens de gebruiksfase, de CO2-uitstoot van mobiliteit tot aan de CO2-opslag van de bouwmaterialen en het groen: met onze integrale benadering behalen we hogere duurzaamheidsdoelen.
Zijn er al brochures beschikbaar?
Nee, op dit moment zijn er nog geen brochures. Zodra er een brochure beschikbaar is, word je hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Meld je hier aan als geïnteresseerde om de nieuwsbrief te ontvangen.
Komen er ook woningen in De Oude Rechtbank?
Nee, het iconische gebouw wordt straks volledig gebruikt om te werken, leren en recreëren.
Hoe ziet de achterzijde eruit?
In het ontwerp hebben we een achterzijde voor met getrapte vorm en voldoende groen, aflopend richting het achtergelegen Bergkwartier.
Zijn 18 parkeerplaatsen wel genoeg?
Om het autoverkeer te beperken is een met minimaal aantal autoparkeerplaatsen rekening gehouden. Vooral gericht op de externe bezoekers van de kantoren.
Is er al een huurder voor de horeca?
Nee nog niet. We zijn nog op zoek naar wat het meest geschikt is qua horeca en past bij zowel het Stationsgebied als het Bergkwartier. Een plek waar je graag komt voor een kop koffie en waar je gemakkelijk wat lekkers, vers en biologisch mee naar huis neemt.
Hoe hoog wordt de huur?
Dat is nog niet bekend. Schrijf in als belangstellende om op de hoogte te blijven.
Wanneer start de bouw en verhuur?
Dat is nog niet bekend. Eerst moet in overleg met de gemeente een besluit genomen worden over de ruimtelijke procedure. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan als geïnteresseerde.