Oude Rechtbank Amersfoort

Ontmoeten en samenwerken in een kantoor dat strijdt tegen klimaatverandering. Het kán in de Amersfoortse biotoop Oude Rechtbank. Meld je aan om op de hoogte te blijven van deze natuurinclusieve ontwikkeling.

Klimaatadaptief gebouw

Het kantoorgebouw slaat straks meer CO2 op dan ze uitstoot. Zo geven we een positief antwoord op klimaatverandering.

Biotoop: plek van leven

De Oude Rechtbank wordt een markante plek met een diverse en dynamische verzameling van activiteiten, gebruikers en functies.

Circulair en bio-based

Hergebruiken wat goed is, alleen circulair en bio-based toevoegen. Gevelpanelen met nestkasten en insectenhotels bijvoorbeeld.

Biotoop voor werken en ontmoeten

Biotoop voor werken en ontmoeten

Op de plek van de Oude Rechtbank komen twee behoorlijk van elkaar verschillende werelden samen. Het Stationsplein is druk, met veel beweging en dynamiek, omringd door grote, vaak anonieme gebouwen en ingericht met harde materialen. Het achterliggende Bergkwartier is bijna het tegenovergestelde, met lieflijke straten vol fraaie huizen, groene voortuinen en rustige atmosfeer. Het ontwerp van De Oude Rechtbank brengt deze twee werelden bij elkaar. Er ontstaat een biotoop voor werken en ontmoeten. Huurders, bezoekers en bewoners zijn onderdeel van een geheel. Deze levendige plek biedt hoofdzakelijk ruimte voor leren en werken, maar ook vrijetijdsbesteding en recreatie zijn mogelijk. De juiste mix van functies en programma zorgt voor een biotoop waar mensen kunnen werken, leren en verblijven. Start-ups, scale-ups, freelancers en corporates bestaan er naast elkaar.

Meer lezen

Het nieuwe visitekaartje van Amersfoort

De Oude Rechtbank wordt een gemeenschap waar een grote diversiteit van gebruikers – ondernemers, werknemers, bezoekers, studenten, passanten, buurtbewoners en Amersfoorters - met elkaar in verbinding komen. Een uithangbord voor Amersfoort waar innovatie, duurzaamheid, coöperatie en ondernemerschap elkaar ontmoeten.

Nieuws

Blog
Voorlopig ontwerp nieuwe stap in de transformatie van De Oude Rechtbank
23 juli 2024 - Met de ontwikkeling van een voorlopig ontwerp (VO) is een nieuwe stap gezet in de transformatie van De Oude Rechtbank in Ame…
22-07-24 Lees meer
Blog
AM gaat Oude Rechtbank Amersfoort herontwikkelen tot innovatieve kantoorlocatie
12-12-23 Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je hier aan en mis geen enkele update over de herontwikkeling van De Oude Rechtbank

Veel gestelde vragen

Hoe kun je aangeven dat je interesse hebt in een van de werkplekken? En zit je dan ergens aan vast? Komen er ook woningen in dit project? En wat gebeurt er nadat je het formulier hebt ingevuld? Het antwoord op deze en andere vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat betekent klimaatadaptief?
De Oude Recthbank is ontworpen om de klimaateffecten van de toekomst te weerstaan. Onze intern ontwikkelde Klimaateffectenscan geeft aan dat het grootste klimaatrisico van deze locatie ligt in wateroverlast door neerslag en hitte. Hiervoor nemen we dan ook maatregelen. Daarnaast slaat het gebouw meer CO2 op dan ze uitstoot, gedurende de hele levensloop. Zo geven we een positief antwoord op klimaatverandering. De levenscyclus omvat meer dan de bouwfase en energiegebruik. We zetten ook in op duurzame mobiliteit en vergroening, om de biodiversiteit een impuls te geven en het gebouw klimaatadaptief te maken. Van de productie van de materialen, de bouwfase, de energie tijdens de gebruiksfase, de CO2-uitstoot van mobiliteit tot aan de CO2-opslag van de bouwmaterialen en het groen: met onze integrale benadering behalen we hogere duurzaamheidsdoelen.
Hoeveel parkeerplaatsen komen er?
o Bij De Oude Rechtbank streven we naar 18 autoparkeerplaatsen. Dit is een minimaal aantal gericht op een (kantoor) bezoeker. We willen mensen vooral te stimuleren met OV of fiets te komen. Voor de fietsers is in ontwerp rekening gehouden met een mooie ondergrondse fietsenstalling. Deze duurzame mobiliteitsmaatregelen helpen om de CO2-impact van ons project aanzienlijk te verminderen, in lijn met onze toewijding aan een klimaatvriendelijke toekomst.
Komen er ook woningen in De Oude Rechtbank?
Nee, het iconische gebouw wordt straks volledig gebruikt om te werken, leren en recreëren.
Wat betekent het dat De Oude Rechtbank natuurinclusief is?
Met onze eigen ecoloog hebben we een plan ontwikkeld om binnen de ontwikkeling van De Oude Rechtbank de randvoorwaarden te creëren voor een habitat voor verschillende diersoorten. Ze zijn inheems of passen goed in dit leefgebied en omvatten insecten, pimpelmezen, gierzwaluwen, vleermuizen en slechtvalken. Onze visie volgt de voedselpiramide, waarbij elke laag afhankelijk is van de lagen eronder. Centraal staan de behoeften van de dieren op het gebied van voedsel, veiligheid en voortplanting (3V’s)
Kan ik al een ruimte huren?
Op dit moment is het nog niet mogelijk een ruimte in De Oude Rechtbank te huren of te reserveren. Schrijf je in als geïnteresseerde en we houden je op de hoogte.